LT EN RU

Talpų tūriai ir dydžiai

Rezervuaro aukštis 2,95 m.

Tipas
Ø, m
h, m


Turis m³
Pado plotas m²
EPOR-2-10
6,8
2,95107
52,8
EPOR-2-12
8,1
2,95152
70,8
EPOR-2-14
9,6
2,95213
95,0
EPOR-2-16
10,9
2,95275
118,8
EPOR-2-18
12,3
2,95350
147,3
EPOR-2-20
13,8
2,95441
181,4
EPOR-2-22
15,3
2,95542
218,9
EPOR-2-24
16,2
2,95608
243,2
EPOR-2-26
18,0
2,95750
295,4
EPOR-2-28
19,4
2,95872
339,6
EPOR-2-30
20,5
2,95973
376,5
EPOR-2-32
21,8
2,951.101
422,5
EPOR-2-34
23,3
2,951.257
478,9
EPOR-2-36
24,8
2,951.424
538,9
EPOR-2-38
26,2
2,951.590
598,0
EPOR-2-40
27,7
2,951.777
664,7
EPOR-2-42
29,2
2,951.975
735,0
EPOR-2-44
30,6
2,952.168
803,8
EPOR-2-46
31,9
2,952.357
870,5
EPOR-2-48
33,3
2,952.568
945,2

Rezervuaro aukštis 4,4 m.

Tipas
Ø, m
h, mTuris m³
Pado plotas m²
EPOR-3-12
8,1
4,4227
70,8
EPOR-3-14
9,6
4,4

 
318
95,0
EPOR-3-16
10,9
4,4

 
410
118,8
EPOR-3-18
12,3
4,4

 
523
147,3
EPOR-3-20
13,8
4,4

 
658
181,4
EPOR-3-22
15,3
4,4

 
809
218,9
EPOR-3-24
16,2
4,4

 
906
243,2
EPOR-3-26
18
4,4

 
1.119
295,4
EPOR-3-28
19,4
4,4

 
1.300
339,6
EPOR-3-30
20,5
4,4

 
1.452
376,5
EPOR-3-32
21,8
4,4

 
1.641
422,5
EPOR-3-34
23,3
4,4

 
1.875
478,9
EPOR-3-36
24,8
4,4

 
2.124
538,9
EPOR-3-38
26,2
4,4

 
2.371
598,0
EPOR-3-40
27,7
4,4

 
2.650
664,7
EPOR-3-42
29,2
4,4

 
2.945
735,0
EPOR-3-44
30,6
4,4

 
3.234
803,8
EPOR-3-46
31,9
4,4

 
3.515
870,5
EPOR-3-48
33,3
4,4

 
3.830
945,2

Rezervuaro aukštis 5,85 m.

Tipas
Ø, m
h, m


Turis m³
Pado plotas m²
EPOR-4-12
8,1
5,85

 
301
70,8
EPOR-4-14
9,6
5,85

 
423
95,0
EPOR-4-16
10,9
5,85
 

546
118,8
EPOR-4-18
12,3
5,85

 
695
147,3
EPOR-4-20
13,8
5,85

 
875
181,4
EPOR-4-22
15,3
5,85
   
1.075
218,9
EPOR-4-24
16,2
5,85

 
1.205
243,2
EPOR-4-26
18
5,85

 
1.488
295,4
EPOR-4-28
19,4
5,85

 
1.728
339,6
EPOR-4-30
20,5
5,85

 
1.930
376,5
EPOR-4-32
21,8
5,85

 
2.182
422,5
EPOR-4-34
23,3
5,85

 
2.493
478,9
EPOR-4-36
24,8
5,85

 
2.824
538,9
EPOR-4-38
26,2
5,85

 
3.152
598,0
EPOR-4-40
27,7
5,85

 
3.524
664,7
EPOR-4-42
29,2
5,85

 
3.916
735,0
EPOR-4-44
30,6
5,85

 
4.300
803,8
EPOR-4-46
31,9
5,85

 
4.673
870,5
EPOR-4-48
33,3
5,85

 
5.092
945,2


UAB „Poremo“ Gamyklos g. 39G, Mažeikiai, LT-89110
Visos teisės saugomos. © 2009 UAB "Poremo"
Svetainių kūrimas: Virtualus pasaulis